VÝPOČET OPRÁVNENÍ NAD 3,5t



Zostava

TEST | Cestná premávka

Otázka č.1/15
Kto je účastníkom dopravnej nehody ?


Vodič motorového vozidla musí mať po uplynutí štyroch a pol hodiny vedenia motorového vozidla prestávku v práci v trvaní najmenej:


Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva , ľad alebo námraza a v období od 15. novembra do 31. marca môže vodič motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 použiť takéto vozidlo v cestnej premávke, len ak:


Vodič:


Na bicykli sa jazdí predovšetkým:


Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla:


Úprava cestnej premávky vykonaná dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami:


Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť, to neplatí pre:


Čo sa považuje pri havárii vozidla za škodovú udalosť ?:


Ako sa vypočíta bezpečná vzdialenosť od vozidla idúceho pred našim vozidlom


Pri požiari vozidla v tuneli :


Prerušované žlté svetlo u svetelnej signalizácie znamená mimo križovatky:


Vodič nesmie zastaviť a stáť:


Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie:


Vodič musí dodržať vzdialenosť medzi vozidlami počas jazdy, platí to aj ak: